SubsidieGezocht Academy: trainingen voor fondsenwervers

 

Hoe kun je jouw vaardigheden als fondsenwerver verder ontwikkelen? Bijvoorbeeld door een training te volgen bij de SubsidieGezocht Academy! Op donderdag 23 mei gaven we onze eerste training aan een groep fondsenwervers. Met de training ‘Schrijf sneller een fondsaanvraag met impact’ spelen we in op de behoefte van fondsenwervers om in een kortere tijd een fondsaanvraag te kunnen schrijven, waardoor ze in dezelfde tijd meer aanvragen kunnen doen of hun tijd bijvoorbeeld kunnen steken in netwerken of andere taken.

 

Voorbeelden uit de praktijk

Kim Olaria is senior fondsenwerver bij SubsidieGezocht en gaf de training samen met Petra Hoogerwerf van Sparkle Academy. Kim vertelt: ‘Petra en ik vullen elkaar goed aan. Petra is een zeer ervaren trainer en heeft boeken en artikelen geschreven over fondsenwerven. Ook is ze eindredacteur van het magazine Fondsenwerven. Petra heeft vooral ervaring in de cultuursector en internationale hulp. Als SubsidieGezocht zijn we dagelijks bezig met fondsenwerven voor allerlei projecten op het gebied van zorg, welzijn en maatschappij. Voor de praktijkvoorbeelden konden Petra en ik dus uit een breed scala aan projecten putten. Dat werd zeer gewaardeerd door de cursisten die uit allerlei sectoren kwamen. We merkten bovendien dat onze verhalen hen uitnodigden om eigen ervaringen te delen en vragen te stellen, zowel tijdens de training als in pauzemomenten. Overigens kunnen de deelnemers na de training ook nog bij SubsidieGezocht en Petra terecht om vragen te stellen over projecten waar ze mee bezig zijn. De eerste mail hierover heb ik inmiddels al ontvangen.’

 

Community

Het vak van fondsenwerver is voor de meesten in deze functie vrij solistisch. SubsidieGezocht draagt er graag aan bij om dat te veranderen. ‘We merkten tijdens de training dat mensen elkaar meer en meer gingen zien als collega’s die dezelfde uitdagingen hebben en elkaar willen ondersteunen. Er werd bijvoorbeeld gedeeld wat je kunt doen als je steeds uit dezelfde fondsen moet putten of als je weinig informatie krijgt van je opdrachtgever. Dat soort input geeft meerwaarde aan de training. Daarnaast zijn we begin dit jaar een community in WhatsApp gestart om fondsenwervers met elkaar in contact te brengen en ervaringen en tips te delen. We zouden het mooi vinden als al deze  fondsenwervers elkaar gaanondersteunen. Ben jij een fondsenwerver en wil je ook graag deel uitmaken van de WhatsAppgroep, stuur ons dan een mailtje met je naam en telefoonnummer en dan voegen we je aan de groep toe.’

 

Praktische training

Hoewel er nog geen volgende training is gepland, weet Kim zeker dat die er komt. ‘Petra en ik zullen de agenda’s naast elkaar leggen om een datum te prikken. Inhoudelijk zal de training grotendeels gelijk blijven aan die van vorige week. Het praktijkgerichte sloeg aan en willen we erin houden. Verder zou ik het mooi vinden als we met elke cursist nog iets meer de diepte in kunnen gaan over zijn of haar specifieke vragen bij een fondsaanvraag. We willen de training zo praktisch mogelijk maken, zodat de deelnemers er in hun werk meteen mee aan de slag kunnen. Overigens zijn er ook voorbereidingen voor de training ‘De belangrijkste financiële skills voor fondsenwervers’. Die zal in het najaar plaatsvinden. In die training gaan we fondsenwervers meer kennis bijbrengen over het financiële stuk van een fondsaanvraag. Hoe stel je nou het best een projectbegroting op? Maar ook: hoe lees je een jaarrekening en wat is belangrijk voor een fonds om daarop te laten zien? Hoe laat je zien dat jouw organisatie financieel stabiel is en dat je grip hebt op de inkomsten en uitgaven? Met de trainingen wil SubsidieGezocht de inspanningen van fondsenwervers naar een hoger niveau tillen. Door de enthousiaste reacties van de cursisten van vorige week weet ik dat we hierin gaan slagen.’

Ook een training volgen?

In het najaar organiseert de SubsidieGezocht Academy opnieuw de training ‘Schrijf sneller een fondsaanvraag met impact’. Wil je er meer over weten, kijk dan hier. Je kunt je ook alvast inschrijven, zodat je verzekerd bent van een plekje.