Leader voor plattelandsontwikkeling

Is jouw vereniging, stichting of organisatie gevestigd in landelijk gebied, dan kun je voor projecten gebruikmaken van een Leader-subsidie. Subsidiegezocht kan jouw organisatie ontzorgen door een Leader-bijdrage aan te vragen. We vertellen je hieronder waar Leader zich voor inzet en welke rol SubsidieGezocht kan innemen.

Wat is Leader?

Leader staat voor Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale. Het is een Europese subsidie voor plattelandsontwikkeling. Leader wil de leefbaarheid van het platteland bevorderen. In landelijk gebied staan de voorzieningen onder druk. Zet jouw organisatie zich in om het voorzieningenniveau te behouden of versterken en bevordert jouw organisatie de sociale cohesie, dan kan jouw project in aanmerking komen voor Leader-subsidie. Ook projecten die het toeristische / recreatieve aanbod vergroten, kan Leader ondersteunen. SubsidieGezocht ontzorgt je graag van begin tot eind bij het complete aanvraagtraject voor Leader-subsidie. Neem contact op om jouw plan te bespreken of lees eerst verder.

Waar kun je Leader voor gebruiken?

Je kunt Leadergeld bijvoorbeeld inzetten om een project te starten waarbij ouderen langer thuis kunnen wonen. Of je kunt de subsidie gebruiken voor het verbouwen van je dorpshuis of sportkantine. Of je kunt een audiotour opzetten om jouw gebied op de kaart te zetten. Ook voor projecten die zich richten op milieu, klimaat, water en biodiversiteit kun je Leader-subsidie gebruiken.

chat icoon

‘Met de subsidie van Leader maak je het mogelijk om de voorzieningen op het platteland op peil te houden’

Draagvlak als belangrijke voorwaarde

Een belangrijke voorwaarde voor een Leader-subsidie is dat het project vanuit de samenleving wordt gestart en gedragen, bottum-up dus. Een Leader-subsidie wordt alleen toegekend als jouw organisatie ook middelen van een decentrale overheid krijgt, zoals een gemeente, provincie of waterschap. SubsidieGezocht denkt hierin met je mee.

Subsidieadvies

SubsidieGezocht ontzorgt je

Je hebt meer kans op Leader-subsidie als je kunt laten zien dat je ook via zelfredzaamheid of fondsenwerving financiële middelen hebt gevonden. SubsidieGezocht is sinds 2008 fondsenwerver en kan mogelijk ook voor jouw project fondsen werven in combinatie met Leader-subsidie. Neem voor inspiratie een kijkje bij onze gerealiseerde projecten.

Gerealiseerde projecten fondsenwerving

Totale budget

Voor 2023 tot 2027 is er € 73 miljoen beschikbaar voor Leader-projecten. Dat is dus een flink bedrag waarmee initiatieven op het platteland gestimuleerd kunnen worden. In Nederland zijn 20 gebieden als landelijk gebied bestempeld. Die komen in aanmerking voor een Leader-bijdrage. Neem contact op om jouw plannen te bespreken.

Neem contact op

Leader-subsidie aanvragen

Ben je benieuwd of jouw project kans maakt op Leader-subsidie? Neem contact op met SubsidieGezocht en we horen graag met welk project jij jouw plattelandsomgeving een boost wilt geven. We denken graag me je mee hoe we voor jouw organisatie de kansen op subsidie kunnen vergroten.

Ja, ik wil Leader-subsidie