Stichting Weekje Weg

Iedereen recht op vakantie

Door armoede is een vakantie niet voor iedereen zelfsprekend. Stichting Weekje Weg speelt hierop in. Coördinator Sacha Engelschman legt uit: ‘Onze stichting bestaat al 35 jaar. Wij willen vluchtelinggezinnen en gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar die zich geen vakantie kunnen veroorloven een weekje weg aanbieden. Wij vinden dat iedereen recht heeft op een vakantie, ongeacht iemands financiële situatie en sociale (on)mogelijkheden. Dankzij een sociale vakantie krijgen de gezinnen het gevoel weer mee te tellen. Bovendien geeft het de kinderen en jongeren een mooie herinnering die ze de rest van hun leven meenemen. In de zomervakantie organiseren we voor 144 gezinnen een groepsvakantie. Een groot aantal vrijwilligers helpt de vakanties mogelijk te maken. Stichting Weekje Weg ontvangt donaties van de Vriendenloterij, Vluchtelingenwerk, donateurs, deelnemende gemeenten en vanuit fondsen. Alleen dankzij deze gelden is het mogelijk om de vakanties te realiseren.’

   

Fondsenbijdrage op peil door grote database

De stichting heeft elke zomer geld nodig en daardoor moeten er elk jaar fondsen worden aangeschreven. Een fondsenwerver deed dit voor Stichting Weekje Weg. ‘Op een gegeven moment merkten we dat deze fondsenwerver steeds dezelfde fondsen benaderde en dat werkte niet meer. Wij zagen onze fondsbijdragen dalen. We zijn toen op zoek gegaan naar een andere fondsenwerver en kwamen via internet bij SubsidieGezocht uit. SubsidieGezocht heeft een enorme database en werft voor ons zowel lokaal als nationaal. Ik wist niet dat er nog zoveel lokale fondsen zijn die ons kunnen helpen! De benodigde bijdrage vanuit de fondsen heeft SubsidieGezocht weer op het juiste peil gebracht. SubsidieGezocht heeft een professionele manier van werken met een gedegen projectplan en inzicht in de financiën. Bovendien zijn de medewerkers van SubsidieGezocht prettig om mee te werken. Ze nemen ons veel werk uit handen. De afgelopen 2 jaar hebben ze grote fondsbijdragen voor ons weten te werven. Wat ons betreft, gaan we met SubsidieGezocht voor een langdurige samenwerking!