’t Thoeshoes

            

Het aantal ouderen stijgt en daarmee de zorgvraag, ook in de Limburgse gemeente Peel en Maas. Verder is algemeen bekend dat het aantal ouderen met dementie fors zal gaan toenemen. In Maasbree, een dorpje in deze gemeente, maakt men zich daar zorgen over en formeert daarom de werkgroep ‘Dementievriendelijk Maasbree’. De werkgroep bestaat uit mantelzorgers, diverse zorgprofessionals, ouderenorganisatie KBO en Stichting Dorpsontmoeting Hoës van Bree. De werkgroep onderzoekt de tekortkomingen op het gebied van dementievriendelijkheid in Maasbree en komt met twee speerpunten:

  • er is duidelijk behoefte aan informatievoorziening naar de mantelzorger;
  • er is vraag naar intensieve dagbesteding, met een dag(nacht)voorziening, bedoeld voor mensen met dementie en ter ontlasting van de mantelzorger.

De werkgroep ‘Dementievriendelijk Maasbree’ grijpt de speerpunten aan om een waardevolle dagbesteding voor mensen met dementie en hun mantelzorgers op te zetten, gerealiseerd voor en door bewoners van het dorp. De opvang krijgt de naam ’t Thoeshoes, oftewel ‘t thuishuis.

 

Pastorie als opvanglocatie

Mat Kappel, lid van de werkgroep Financiën van ’t Thoeshoes, vertelt: ‘De pastorie midden in het dorp stond leeg en bleek de ideale opvanglocatie. We hebben gepraat met het kerkbestuur, de gemeente en de provincie en mochten de pastorie met een verbouwing geschikt maken voor dagbesteding. De kosten hiervoor moesten we zelf financieren. Na een oproep meldden zich verschillende enthousiaste vrijwilligers die wilden meehelpen bij het realiseren van dit project. We verdeelden ze over de volgende werkgroepen: de stuurgroep en de werkgroepen Bouw, Financiën, PR & Communicatie, Inrichting en Tuin.’

De vrijwilligers van ’t Thoeshoes kloppen aan bij SubsidieGezocht en na een prettig kennismakingsgesprek geven ze die groen licht om fondsen te gaan werven. Gelukkig ziet SubsidieGezocht genoeg mogelijkheden om het streefbedrag te behalen.

Mat Kappel vervolgt: ‘Om een financieel plaatje op te stellen, vroeg de bouwwerkgroep offertes op en maakte een financieel plan. Vervolgens ging de werkgroep Financiën aan de slag met het vinden van financiële middelen. Om voldoende draagkracht te ontwikkelen, vroegen we eerst de bevolking en middenstand in Maasbree en omstreken om een bijdrage. Dit leverde zowel financiële sponsoring als sponsoring in natura op. Voor de Gemeente Peel en Maas, en later ook de provincie Limburg, was dit reden genoeg om een subsidie te verlenen.’

          

Fondsengeld oormerken

Naast deze belangrijke financiële pijlers speelt SubsidieGezocht.nl een grote rol om alles financieel rond te krijgen. Door corona loopt alles vertraging op. Opgevraagde offertes blijken na corona niet meer geldig en door de gestegen grondstofprijzen is er meer geld nodig dan vooraf geraamd. Gelukkig kan SubsidieGezocht.nl extra fondsen werven, waardoor het verhoogde streefbedrag met succes wordt behaald.

Mat Kappel is al die tijd contactpersoon richting SubsidieGezocht. ‘Dat werkte perfect, want SubsidieGezocht had ook een vaste contactpersoon. SubsidieGezocht selecteerde de fondsen die ons zouden kunnen helpen en stelde wervingsbrieven op, die wij verstuurden. Het opstellen van de wervingsbrieven is niet makkelijk. SubsidieGezocht weet precies welke fondsen we kunnen benaderen en waar die gevoelig voor zijn. De reacties van de fondsen kwamen bij mij binnen en die stuurde ik door naar SubsidieGezocht. Als er een reactie naar een fonds moest, stelde SubsidieGezocht die op en ik stuurde de reactie door naar het betreffende fonds. De meeste fondsen stellen eisen aan de besteding van hun bijdrage. Het moet bijvoorbeeld besteed worden aan de tuin, de inrichting of een invalidentoilet. Voor een correcte verantwoording naar de fondsen heb ik dit netjes bijgehouden in een eenvoudige Exelsheet.’

Inmiddels is de pastorie verbouwd en biedt ’t Thoeshoes een aantal dagen per week dagbesteding aan mensen met dementie en hun mantelzorger; de zogenaamde deelgenoot. ‘’t Thoeshoes draait op professionele ondersteuning en een groep vrijwilligers. In de toekomst willen we het aantal dagen per week uitbreiden en ook logeeropvang gaan bieden. De benodigde slaapkamers hebben we bij de verbouwing meteen al gerealiseerd.’