Multifunctionele Accommodatie Het Klavier

Ontmoetingen faciliteren

Wanneer diverse organisaties in het polderdorp Rutten (Flevoland) kampen met verouderde gebouwen en het steeds lastiger wordt om vrijwilligers te vinden voor de vele verenigingen die het dorp telt, gaan er stemmen op om functies samen te voegen. Uiteindelijk is multifunctionele accommodatie Het Klavier het resultaat. Penningmeester Hanny Mutsaers vertelt meer over de aanleiding voor Het Klavier: ‘De dreigende sluiting van het dorpshuis was een belangrijke aanleiding om over een nieuw gebouw na te denken. Daarnaast waren de kleedkamers van de voetbalvereniging aan vervanging toe. Het pand van de kinderopvang en de twee schoolgebouwen hadden ook een flinke opknapbeurt nodig. Tegelijkertijd was er vraag naar nieuwbouwwoningen, maar het dorp kon niet beschikken over bouwgrond. Een oplossing hiervoor zouden inbreidingslocaties zijn. Dat zijn plekken binnen het dorp die na sloop geschikt worden gemaakt voor nieuwbouw. Rutten is een actief dorp met veel verenigingen. Elke vereniging heeft vrijwilligers nodig en dat werd steeds lastiger. Door de diverse vraagstukken te combineren, hebben we een oplossing gevonden waarbij het mes aan meerdere kanten snijdt: een multifunctionele accommodatie (MFA).’ Het Klavier wordt gebruikt door de twee scholen, de peuterspeelzaal, de kinderopvang, het zorgpunt zoals logopedie en huisartsspreekuur, bibliotheek, sportverenigingen, spreekuur van de pastor en het dient als dorpshuis. ‘Op de vrijgekomen locaties van de scholen, de kinderopvang en het dorpshuis komen woningen en parkeerplaatsen. En doordat het hele dorp gebruikmaakt van hetzelfde gebouw zijn er minder vrijwilligers nodig. Bovendien zorgt Het Klavier voor meer spontane ontmoetingen. Dat is erg welkom sinds de supermarkt in het dorp jaren geleden sloot.’

 

Andere focus op fondsenwerving

Tijdens het ontwikkeltraject leert de MFA-commissie op een bijzondere manier SubsidieGezocht kennen. ‘Bij het aanvragen van een provinciale subsidie was SubsidieGezocht als adviesbureau betrokken. De fondsenwerver liet veel kennis zien en daarom informeerden wij of het meer voor ons kon betekenen dan de provinciale subsidie. Dat was inderdaad het geval. Bovendien keek SubsidieGezocht breder dan wij. In onze dorpsvisie ligt de focus op een kindvriendelijk dorp. In de subsidieaanvragen is dit breder getrokken naar ouderen en naar elkaar ontmoeten. Door deze uitgebreidere insteek heeft SubsidieGezocht veel geld weten te genereren voor het horecagedeelte, de inrichting van de bibliotheek, zorg en voor activiteiten voor eenzame ouderen.’

Wat Hanny is opgevallen bij SubsidieGezocht is het enthousiasme van het team en de betrokkenheid. ‘Het team heeft enorm veel kennis van fondsenwerven en is bovendien heel punctueel. SubsidieGezocht heeft bij elke aanvraag nagedacht hoe die het best kon worden aangevlogen. Elke aanvraag kreeg daardoor een andere inhoud. Ook administratief is SubsidieGezocht sterk. Regelmatig kregen we een berichtje om ons ergens aan te herinneren of te vragen hoe het gaat. Ondanks dat wij ervaring hebben met fondsenwerven en zelf ook veel werk hebben verzet, hadden wij het zonder SubsidieGezocht nooit zo professioneel kunnen uitvoeren. Het zou ons dan nog veel meer tijd hebben gekost én we hadden vast en zeker minder subsidie opgehaald. We zijn heel blij dat we SubsidieGezocht tegen het lijf zijn gelopen.’