Multifunctionele Accommodatie De Schans

Voorziening die diverse dorpsfuncties combineert voor kinderen met een verstandelijke beperking

Het dorp Een in Drenthe heeft sinds september 2016 een Multifunctionele Accommodatie (MFA) waarin meerdere functies bij elkaar komen, zoals onderwijs, sport, dorpshuis, jeugdhonk en ontmoetingsplek voor ouderen. SubsidieGezocht heeft geholpen bij het werven van fondsen om de inrichting van het MFA mogelijk te maken. De heer Anne Doornbos was verrast over SubsidieGezocht: ‘Ik had zelf wat ervaring met het werven van fondsen en ben daardoor bij het project betrokken geraakt. Ik werd getipt over SubsidieGezocht en ben met de organisatie gaan praten. SubsidieGezocht kent fondsen waar ik nog nooit van had gehoord. Ook weten de projectleiders goed op welke manieren ze fondsen het best kunnen benaderen.’

 

Vergrijzing

Anne Doornbos legt uit hoe het dorp tot de wens voor een vernieuwd dorpsgebouw is gekomen. ‘In 2009 bleek uit een prognose dat het aantal leerlingen van de twee dorpsscholen in de toekomst zou dalen. Samen in één gebouw zou een oplossing kunnen zijn, maar in het dorpshuis was dit geen optie. In de regio werden MFA’s gebouwd en dit leek ook een mooie oplossing voor Een. Helaas had het College van Burgemeester en Wethouders geen tijd en geld voor een MFA in Een. Toen besloten we het proces als dorp zelf op te starten. Na anderhalf jaar konden we een haalbaarheidsonderzoek, een sluitende exploitatie en een investeringsplan aan het college aanbieden. Die kon de zelfwerkzaamheid van Een waarderen en het college besloot alles verder uit te werken naar een concreet plan. Ook werd er geld vrijgemaakt voor de bouw van het MFA.’

Samenwerking

De architect die bij het haalbaarheidsonderzoek was betrokken en het ontwerp voor het MFA heeft gemaakt, kende SubsidieGezocht van andere projecten en attendeerde het dorp erop. ‘We hebben contact gezocht en projectleider Erik-Jan Koers is bij ons langs geweest voor een gesprek over onze plannen. Hij heeft ons uitgelegd wat SubsidieGezocht voor ons kan betekenen en wat de organisatie van ons verwacht. Erik-Jan is tijdens het hele proces ons vaste aanspreekpunt geweest. Dat hebben we als heel prettig ervaren. Erik-Jan kwam met goede ideeën en hield steeds het tijdspad in de gaten.’ Over de meerwaarde van SubsidieGezocht voor het dorp Een vertelt Anne Doornbos: ‘Dankzij SubsidieGezocht hebben we een prachtige inrichting kunnen realiseren, onder andere met prettige seniorenmeubels, een goede licht- en geluidsinstallatie en de inrichting voor het jeugdhonk. We hebben uiteindelijk meer kunnen doen, dan we hadden kunnen bereiken als we de fondsenwerving zelf hadden gedaan.’