Mooi Leven Huis Bennekom

Voor een mooi leven met een beperking

             

In Bennekom staat een Mooi Leven Huis. Harry en Angelique van de Kraats behoren tot de initiatiefnemers. Hun dochter Nathalie heeft een lichamelijke en verstandelijke beperking en woont sinds juni 2020 in het huis samen met 26 andere bewoners. Harry legt uit: ‘In 2013 hadden we als groepje ouders de eerste plannen voor een woonvorm voor onze kinderen. De naam Mooi Leven Huis is ontstaan door de samenwerking met Nabij Netwerk. Dit is een initiatief van twee vaders om mensen met een beperking een ‘leven te geven zoals wij het voor onszelf ook wensen’. Inmiddels zijn er meer Mooi Leven  huizen in Nederland in oprichting.’

 

Op één lijn

Het uitwerken van een wooninitiatief is een hele klus. Harry vertelt: ‘Alle ouders hebben bepaalde wensen en die moesten we zien samen te brengen. Ook hebben we gesprekken gevoerd met zorgleveranciers en zaten we om tafel met investeerders en een architect. Verder moest het financieel allemaal kloppen. Wij besloten gebruik te maken van de Wet Langdurige Zorg. Daarmee krijgen we zorg in natura. Met Persoonsgebonden Budgetten zouden we meer vrijheid hebben, maar onze zorgaanbieder, Stichting Philadelphia Zorg, neemt nu het leegstandsrisico op zich en dat is ook veel waard.’

Angelique vertelt over de zorg: ‘Er zijn elk uur van de dag meerdere zorgverleners in het gebouw. Als ouders kunnen we gewoon binnenlopen om bij ons kind te zijn. Dat vinden we een grote meerwaarde. Voor de zorgverleners is het ook prettig. Zij kunnen dan iets extra’s doen voor andere bewoners, zoals wandelen of snoezelen. Naast de zorgverleners zijn we gezegend met zo’n dertig vrijwilligers. Zij verzorgen dingen als koken, tuinieren en de Bijbelclub.’

 Wervingsacties                                                     

In de aanloop naar het Mooi Leven Huis komen Harry en Angelique op een beurs SubsidieGezocht tegen en ze nemen een folder mee. ‘Toen onze plannen concreter werden, hebben we contact gelegd en dat was maar goed ook.’ Voor het Mooi Leven Huis zetten Harry, Angelique en vele anderen diverse acties op touw. ‘Tijdens de feestweek in Bennekom hebben we het Mooi Leven Huis op de jaarlijkse markt in een standje gepresenteerd. Voor de lokale supermarkten en de Rotary was dit aanleiding om acties voor ons te organiseren. En met een startsubsidie van Stichting Het Gehandicapte Kind konden we de notariskosten voor het oprichten van een stichting betalen. Deze bijdragen waren fantastisch. Toch was er nog steeds veel geld nodig. Gelukkig kon SubsidieGezocht ons daarbij helpen.’                                                                      

 

Enorme database

Harry en Angelique zijn verbaasd als ze merken hoeveel fondsen en subsidies SubsidieGezocht in de database heeft. ‘Er zaten organisaties bij waar we nog nooit van hadden gehoord. Het team van SubsidieGezocht ging heel gericht te werk bij het benaderen van de fondsen. Gezamenlijk hebben we de aanvraagdocumenten samengesteld, waarbij SubsidieGezocht het voortouw nam en wij onze ideeën deelden. Daarna gaven we SubsidieGezocht een seintje als we een reactie hadden gekregen. Ook het opvolgen van de aanvragen en de financiële verantwoording naar de fondsen heeft SubsidieGezocht goed verzorgd. Wij hadden het fondsenwerven nooit zo professioneel kunnen uitvoeren. Het zou dan goedbedoeld amateurisme blijven. Bovendien heeft SubsidieGezocht ons veel tijd opgeleverd die wij konden besteden aan de verdere ontwikkeling van het Mooi Leven Huis. Misschien willen we ooit nog een rolstoelbus. Als we daartoe besluiten, zullen we SubsidieGezocht zeker weer vragen om ons te helpen.’