Sjaki-Tari-Us op Bali

Doordat Thijs, Jacques en Cees van Harte een Indonesische moeder hebben, komen ze regelmatig op het Indonesische eiland Bali. Wanneer Thijs een dochter met het syndroom van Down krijgt en enthousiast wordt over het Nederlandse onderwijs voor kinderen met een beperking, ziet hij de tegenstelling op Bali. Mensen weten niet hoe ze moeten omgaan met kinderen met een verstandelijke beperking. De beperking wordt er niet begrepen. Ook wordt die gezien als slecht karma. De familie zal in het verleden wel iets slechts hebben gedaan. Daardoor schaamt de familie zich en komt niet naar buiten met het kind. Wanneer broer Jacques overlijdt, zorgt hij er met een erfenis voor dat Thijs een stichting kan oprichten om op Bali de ongelijkheid voor kinderen met een verstandelijke beperking te verkleinen: Sjaki-Tari-Us. De naam betekent het volgende: Sjaki is ter nagedachtenis aan Jacques, Tari is de dochter van Thijs en Us staat voor de hele wereld.

           

Acceptatie verstandelijk beperkte kinderen

Jos Struik is penningmeester bij Sjaki-Tari-Us. ‘Ik was een collega van Cees van Harte, de broer van Thijs. Cees heeft de stichting overgenomen en woont inmiddels op Bali en behartigt daar de belangen van de stichting. Hij had mij al vaak over Sjaki-Tari-Us verteld en daarom hoefde ik niet lang na te denken toen hij mij vroeg om in het bestuur te komen. Op Bali is geen aandacht voor kinderen met een verstandelijke beperking. Ze hebben geen positie. Ik wil er daarom graag aan bijdragen dat ze een beter leven krijgen.’ Op Bali zijn scholen die speciaal onderwijs aanbieden, maar qua professionaliteit en onderwijsmiddelen staan die in schril contrast met het speciaal onderwijs in Nederland. ‘Via Sjaki-Tari-Us leiden we Balinese leerkrachten op en we helpen ze met het ontwikkelen van speciale lesprogramma’s aangepast aan hun cultuur. Ook leren we ouders hoe ze hun kind kunnen begeleiden en opvoeden. Verder streven we naar meer acceptatie van mensen met een verstandelijke beperking in de Balinese cultuur. We geven bijvoorbeeld trainingen om jongvolwassenen voor te bereiden op werken in zichtbare beroepen, zoals het toerisme of de schoonmaak. Uiteindelijk is het ons doel om onze stichting over te dragen aan de Balinese bevolking.’        

Continuïteit in fondsenwerven

Om de leermogelijkheden, vaardigheden, zelfredzaamheid en communicatie van kinderen met een verstandelijke beperking te verbeteren, zoekt Sjaki-Tari-Us naar mogelijkheden om continuïteit in de fondsenwerving te krijgen. ‘Met eigen projecten zouden we alleen kleinere bedragen binnenkrijgen. Die projecten zouden veel energie en tijd kosten en mede doordat we geen kennis en ervaring hebben met fondsenwerving zouden ze relatief weinig opleveren. We zijn daarom gaan googelen op internet en kwamen uit bij SubsidieGezocht. SubsidieGezocht is een professionele organisatie met de juiste ingangen. Het team weet welke informatie het van ons nodig heeft om een zinvolle aanvraag in te dienen bij de fondsen, waardoor die bereid zijn om te geven. Inmiddels hebben we zo’n vijf projecten kunnen realiseren, zoals de aankoop van schoolbussen, lesmateriaal en computers en de renovatie van schoolgebouwen. We hebben alles kunnen uitvoeren wat we wilden. SubsidieGezocht heeft de communicatie, opvolging en eindrapportage uitstekend uitgevoerd en ons daarmee een hoop werk uit handen genomen. We zijn blij dat SubsidieGezocht dit soort ondersteuning tot z’n vak heeft gemaakt. Binnenkort gaan we bekijken wat we voor de komende twee jaar nodig hebben. We zullen SubsidieGezocht daar zeker weer bij betrekken.’