De Avonturentuin

         

Stichting Pergamijn maakt zich in Limburg sterk voor mensen met een verstandelijke beperking en biedt mogelijkheden voor wonen, werken, daginvulling en ontspanning. Op de locatie Pepinusbrug wonen cliënten met ernstige meervoudige beperkingen. Yolande van der Beek heeft jaren geleden haar hart verloren aan deze doelgroep. ‘Ik werk al bijna dertig jaar met ze, tegenwoordig als leidinggevende van de verpleegkundige dienst van Pergamijn. Toen er nieuwe groepswoningen werden gebouwd, lag daar een grasveld tussenin. Gras is voor mensen in een rolstoel een onneembare hindernis. Het leek me mooi om daar een tuin van te maken die voor een onderlinge verbinding tussen de woningen en de bewoners kon zorgen. Samen met vele anderen hebben we De Avonturentuin bedacht en kunnen realiseren. SubsidieGezocht heeft hier een belangrijke rol in gespeeld.’

 

Belevingsgerichte tuin

Simone Dautzenberg is als projectleider betrokken bij het project. Haar achtergrond als ergotherapeut met kennis over belevingsgerichte zorg helpt bij het uitvoeren ervan. Er wordt door diverse disciplines meegedacht over het project. ‘Naast andere behandelaren hielden ook familieleden zich ermee bezig. We waren het er allemaal over eens dat we een belevingsgerichte tuin wilden realiseren. Mensen met een ernstig meervoudige beperking kunnen overdag soms niet veel meer dan in hun rolstoel zitten. Met een belevingsgerichte tuin kunnen ze hun lichaam meer ervaren, bijvoorbeeld doordat wind door hun haren blaast of doordat ze geuren van bloemen ruiken of een vogeltje horen fluiten.’ Yolande vult aan: ‘Ook vonden we het belangrijk om de buurt meer bij Pergamijn te betrekken. Aan de zijkant van de tuin is een school voor kinderen van het lokale asielzoekerscentrum. Voor onze cliënten is het geweldig als ze de kinderen zien en horen spelen. Ook dat is voor hen beleving.’

 

Een fonds voor elk syndroom

Via een collega-organisatie wordt de projectgroep van Pergamijn gewezen op SubsidieGezocht. Yolande: ‘We vertelden projectleider Erik-Jan Koers over onze plannen voor De Avonturentuin. Hij was meteen enthousiast en wilde precies weten welke doelgroepen gebruik zouden gaan maken van de tuin. Bij Pergamijn wonen mensen met allerlei beperkingen en syndromen. Voor de fondsenwerving bleek dat gunstig, want voor bijna elk syndroom is wel een fonds te vinden. We wisten niet dat er zoveel verschillende fondsen zijn! De grote fondsendatabase was een grote meerwaarde van SubsidieGezocht.

Erik-Jan had uitgelegd dat eigen vermogen een belangrijk argument voor de fondsen kan zijn om een bedrag toe te kennen. Het lukte om het bestuur van Pergamijn te overtuigen om een groot bedrag te reserveren voor de tuin. Daarnaast ontstonden er spontane acties van medewerkers en familieleden. Ook sponsorden diverse leveranciers ons project. Erik-Jan dacht steeds met ons mee hoe we een fonds het best konden benaderen en gaf ons elke maand een overzicht van de bedragen die via fondsenwerving waren toegezegd. Ook hielp hij met het schrijven van een goed projectplan.’

 

Veel plussen

Inmiddels is de tuin klaar. Simone vertelt erover: ‘Het hele jaar bloeit er wel iets in de tuin of verkleurt er blad. Naast planten zijn er diverse toestellen, zoals een rolstoelwip, een schommel, een klankzuil en een klingelschaal, maar ook een zandbak en een waterpomp.’ Yolande vult enthousiast aan: ‘De tweeëndertig bewoners die direct aan de tuin wonen, komen nu vaker buiten. Ook de bewoners die in andere huizen op de Pepinusbrug wonen, kunnen gebruikmaken van De Avonturentuin. Familie komt er ook graag. De tuin heeft veel meer plussen dan we vooraf hadden kunnen bedenken. We hoorden laatst van iemand dat zijn jonge kinderen nu wel mee willen komen, omdat ze in de tuin kunnen spelen. Zo’n bezoek voelt daardoor een stuk minder geforceerd. Ook wordt de tuin gebruikt voor activiteiten die vervelend zijn voor een cliënt, zoals bloedprikken. Door de afleiding die de tuin geeft, gaat dat een stuk makkelijker.’ Inmiddels draaien de raderen alweer voor een nieuw project. ‘Wij maken straks graag weer gebruik van de meerwaarde die SubsidieGezocht ons biedt.’