Projecten voor kinderen in Afrika

Diverse stichtingen in Nederland maken zich hard voor projecten in Afrika, zoals in Burundi, Congo, Kenia, Liberia en Ghana. SubsidieGezocht ondersteunt deze stichtingen met fondsenwerving en advies. Marijne van Lingen is projectleider bij SubsidieGezocht en werkt veel voor dit soort projecten. ‘Vaak gaat het om projecten die zorgen voor educatie, hygiëne en betere gezondheidszorg. We ondersteunen veel waterprojecten waarbij een waterput wordt geplaatst. In veel gevallen combineert de stichting dit met toiletten om de hygiëne te bevorderen. In dit soort landen doet men de behoefte in de rivier waar ze ook hun drinkwater uit halen. Met een waterput en toiletten kan een grote stap worden gemaakt op het gebied van hygiëne en betere gezondheidszorg. Een waterput wordt vaak op een centrale plaats gebouwd, bijvoorbeeld bij een school. Daar leren de kinderen hoe ze de toiletten kunnen gebruiken. Doordat de school vaak op een centrale plek staat, is het ook een handige plaats waar ouders water kunnen halen.

Naast waterputten plaatsen stichtingen watertanks om regenwater mee op te vangen dat daarna wordt gefilterd. Het water kan worden gebruikt als drinkwater of voor het telen van gewassen.’

 

Schoolprojecten en straatkinderen

Naast waterprojecten zijn er ook veel schoolprojecten. ‘We zien vaak dat het in een community begint bij een school en dat er later andere voorzieningen bij komen, zoals EHBO en cursussen voor ouders. Het doel is vaak om de gebouwen en mensen zelfvoorzienend te maken. De aangeschafte schoolbus wordt overdag bijvoorbeeld verhuurd en in de moestuin bij de school worden gewassen geteeld voor eigen consumptie of voor de verkoop. Door een gezin dieren te geven, zoals kippen of geiten, kunnen ze de producten daarvan verkopen en ook zelfvoorzienend worden. Om te stimuleren dat kinderen dagelijks naar school komen, bouwt een stichting er soms een internaat bij waar kinderen kunnen slapen. Hierdoor hoeven ze niet elke dag kilometers te lopen om op school te komen.’

In Afrika zijn veel straatkinderen. Kinderen worden verstoten of mogen pas weer thuis komen als ze geld hebben verdiend voor de familie. SubsidieGezocht werft fondsen voor organisaties die huizen voor straatkinderen bouwen. Kinderen krijgen hier eten, drinken en educatie en kunnen er overnachten. Ook bieden de huizen psychische ondersteuning en medische hulp. Het doel is altijd om de kinderen zelfvoorzienend te maken en ze terug te laten gaan naar hun familie, zodat die ook wordt geholpen.’

 

Achtergestelde groepen helpen

Tot slot zijn er diverse stichtingen die achtergestelde groepen in Afrika ondersteunen. ‘Veel van deze groepen worden gezien als duivels, zoals albino’s, mensen met sikkelziekte, pygmeeën en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. De stichting gaat in gesprek met de betreffende gemeenschap en legt uit dat het niet om iets duivels gaat, maar dat deze mensen een aandoening hebben waar ze goed mee kunnen leven. De stichtingen bieden de achtergestelde mensen daarnaast medische hulp en hulpmiddelen, zoals zonwerende middelen en huidbehandelingen. Ook zorgen ze voor opleidingen en leerwerkplaatsen, met name op het gebied van naaien, houtbewerking en computerwerk. De stichtingen organiseren ook de uiteindelijke werkplek of mogelijkheden om gemaakte producten te verkopen.’

 

Lokale organisatie

De Afrikaanse projecten waar SubsidieGezocht de fondsenwerving voor verzorgt, zijn dus breed georiënteerd. Vaak ligt de basis bij het verbeteren van de community door die zelfvoorzienend te maken, educatie te bieden en oog te laten krijgen voor hygiëne en een betere gezondheidszorg. Veel van de stichtingen werken vanuit Nederland, maar hebben een NGO, een non-governmental organization, in het betreffende land die verantwoordelijk is voor de projecten. De NGO signaleert waar behoefte aan is en koppelt dit terug naar de stichting die er een oplossing voor probeert te vinden. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden voor fondsenwerving voor jouw project vrijblijvend contact op met SubsidieGezocht. We kunnen je meteen vertellen of jouw project qua fondsenwerving kans van slagen heeft.