Benut net als 20.000 bedrijven WBSO-subsidie voor R&D-projecten

Start je een R&D-project? Verlaag dan de kosten met de Wet Bevordering Speur & Ontwikkelingswerk (WBSO). Er is jaarlijks ruim een miljard beschikbaar voor innovatieve ondernemers.

 

Wat is WBSO subsidie?

WBSO staat voor de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk en vergoedt een deel van de kosten van S&O-projecten. De overheid beloont hiermee ondernemers die zich bezighouden met innovatie en daarmee een financieel risico nemen. S&O is afgeleid van het Engelse R&D. Via de subsidie mogen ondernemers die bezig zijn met de ontwikkeling of verbetering van een product, dienst of proces 40%. van loonkosten en materiaalkosten aftrekken van de loon- of inkomstenbelasting. Onder materiaalkosten vallen onder meer: kosten voor prototype, proefopstellingen, machines of laboratoria. De regeling bestaat al sinds 1994 en elk jaar maken ruim 22.000 ondernemers gebruik van deze subsidie.

Wat levert de WBSO op?

In de praktijk levert het benutten van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk voor innovatieve projecten een bedrijf al snel duizenden tot tienduizenden euro’s op. En een fulltime R&D-medewerker kan zelfs ruim € 27.000 subsidie opleveren per jaar.

Benieuwd of jij in aanmerking komt voor teruggave?

Alle Nederlandse bedrijven die zich bezighouden met innoveren, vernieuwen en ontwikkelen kunnen deze subsidie aanvragen. Daarbij behoren dus de volgende categorieën bedrijven: starters, zzp’ers, mkb-bedrijven en multinationals.

Extra voordeel voor starters en zelfstandigen

Starters worden binnen de regeling extra beloond met een speciaal startersaftrekpercentage van 50% en voor zelfstandigen geldt een aftrekpost van € 13.188 per kalenderjaar. Ben je starter en zelfstandig? Dan geldt er zelfs een extra aftrekpost van € 6598,-. Voorwaarde hiervoor is dat een zelfstandige minimaal 500 uur per jaar aan S&O besteedt.

Waarvoor kun je subsidie aanvragen?

De WBSO subsidie kan in principe worden ingezet voor allerlei type innovatieve projecten. In de wettekst van de regeling worden de volgende 3 categorieën genoemd:

  • Ontwikkelingsprojecten – de ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) fysieke producten en fysieke productieprocessen
  • Ontwikkeling van nieuwe of verbeterde programmatuur (WBSO ICT)
  • Technisch-wetenschappelijk onderzoek (TWO)

Hoeveel geld stelt de overheid beschikbaar?

Het budget voor dit jaar is € 1,281 miljard. Per aanvrager varieert de subsidie van enkele duizenden tot soms tonnen subsidie. Gemiddeld ontvangen bedrijven enkele tienduizenden euro’s aan vergoeding voor gemaakte (loon)kosten tijdens innovatieve projecten.

Wil je WBSO-subsidie voor jouw bedrijf aanvragen?

Dan kun je daarvoor terecht bij de overheidsorganisatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De subsidie vraag je altijd voorafgaand aan een project aan. Jouw aanvraag bevat onder meer een projectomschrijving en een inschatting van de uren en kosten die gemaakt gaan worden. WBSO indienen kan digitaal.

Wanneer de aanvraag WBSO is goedgekeurd en je de subsidie krijgt toegezegd, moet je de uren en kosten bijhouden om uiteindelijk aan de RVO aan te kunnen tonen dat je de subsidie terecht hebt ontvangen. De RVO voert periodiek controles uit om te kijken hoe het project verloopt en of de projectadministratie in orde is.

Wanneer aanvragen?

Vanaf dit jaar mogen bedrijven vier keer per jaar WBSO-aanvragen indienen. Voor zelfstandigen geldt geen maximum. Je moet er rekening mee houden dat je de subsidie voorafgaand aan je S&O-project aanvraagt. Op dit moment is de voorwaarde dat je dit uiterlijk 1 maand voor de start van je activiteiten doet.

Hulp nodig bij jouw subsidieaanvraag?

Heb je vragen over WBSO-subsidie of denk je hulp nodig te hebben bij het schrijven van jouw WBSO-aanvraag of het inrichten van een projectadministratie? SubsidieGezocht kan je daarbij helpen!